Rochtain a fháil ar Fhaisnéis Chuimsitheach ar Éifeachtúlacht Fuinnimh – “the Power of One”

Má éiríonn gach duine dínn feasach ar ár gcumhacht féin maidir le héifeachtúlacht fuinnimh, agus má úsáidimid i gceart í, féadfaimid mórdhifríocht a dhéanamh le chéile dúinn féin, dár bpócaí agus don chomhshaol. Trí ghlacadh le freagracht aonair agus trínár n-iompar a athrú beagán gach lá, cabhróimid le fuinneamh a shábháil fad a shábhálaimid airgead chomh maith. Cuireann an láithreán gréasáin seo faisnéis chuimsitheach ar fáil ar thionscnamh Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann “Power of One”.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,