Rochtain a fháil ar Sheirbhísí Dáileogmhéadrachta Ar Líne

Is éard is dáileogmhéadracht ann an eolaíocht a bhaineann le nochtadh do radaíocht ianaithe a rianú agus monatóireacht a dhéanamh air. Úsáidtear í chun an dáileog radaíochta a thomhas a fhaigheann daoine a oibríonn le radaíocht ianaithe. Cuireann an Institiúid Éireannach um Chosaint Raideolaíoch (RPII) seirbhís dáileogmhéadrachta ar fáil chun monatóireacht a dhéanamh ar nochtadh duine aonair do radaíocht ianaithe san ionad oibre. Féadtar rochtain a fháil ar sheirbhísí ábhartha ar líne anseo.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,