Rochtain a fháil ar an áis um Chlárú Breithe Iasachta

Féadtar saoránach Éireannach a dhéanamh de dhuine a rugadh thar lear do thuismitheoir, nach rugadh in Éirinn, ach a bhí ina s(h)aoránach Éireannach tráth bhreithe an duine, trí iarratas a dhéanamh ar Chlárú Breithe Iasachta. Tugtar ‘Náisiún’ ar an iarratas ar líne a chuireann Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála ar fáil. Sula n-úsáidtear an fhoirm iarratais ar líne, iarrtar ort an fhaisnéis ghinearálta a léamh atá ar fáil anseo

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,