Rochtain a Fháil ar Fheidhmchlár Léarscáilithe Seirbhís Táiscéalaíochta Geolaíochta agus Mianadóireachta

Is feidhmchlár idirghníomhach léarscáilithe GIS an tSeirbhís Táiscéalaíochta Geolaíochta agus Mianadóireachta a ligeann d’úsáideoirí an méid a leanas a dhéanamh: A léarscáileanna in-saindeartha féin a chruthú agus leas á bhaint as réimse sraitheanna GIS (e.g. sil-leagan mianraí agus sonraí geolaíochta). Léarscáileanna asphrionta agus faisnéis bhainteach tháblach. Bunachair shonraí gheospásúla an EMD (e.g. tollphoill agus sil-leagan mianraí) a cheistiú agus a dhiancheistiú go hidirghníomhach.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,