Rochtain ar Shonraí Hidriméadracha

Bíonn Sonraí Hidriméadracha á mbailiú ag roinnt comhlachtaí poiblí ó aibhneacha, ó lochanna agus ó limistéir thaoide ar fud na hÉireann. Tiomsaíonn an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) liosta iomlán na stáisiún hidriméadrach cláraithe agus na láithreacha ina ndéantar monatóireacht, agus tá an liosta sin le fáil i gClár na Stáisiún Tomhsaireachta Hidriméadrach in Éirinn.

Go hiondúil, is féidir Sonraí Hidriméadracha arna mbailiú ag na stáisiúin mhonatóireachta hidriméadracha a fháil go díreach ón gcomhlacht oibriúcháin a bhfuil a shonraí sa chlár. Tá láithreán gréasáin ag go leor de na heagraíochtaí atá ar an liosta, agus ar an láithreán sin is féidir féachaint ar na sonraí agus iad a íoslódáil in aisce, faoi réir séanta maidir le húsáid sonraí agus glacadh leis na téarmaí agus na coinníollacha úsáide.

Tá líon mór stáisiún hidriméadrach ar fud na tíre á n‑oibriú ag Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW). Tá liosta láithreáin gréasáin ar a bhfuil rochtain ar shonraí fíor-ama ar leibhéil uisce agus ar chartlann hidriméadrach iomlán Oifig na nOibreacha Poiblí le fáil ar an leathanach gréasáin seo a leanas: http://www.opw.ie/en/floodriskmanagement/hydrometrichydrologicaldata/.

Tá líon mór stáisiún hidriméadrach ar fud na tíre á n‑oibriú ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil (EPA) thar ceann na nÚdarás Áitiúil. Tá rochtain ar chartlann hidriméadrach na Gníomhaireachta le fáil ar http://www.epa.ie/hydronet. Tá gréasán stáisiún á oibriú ag an nGníomhaireacht freisin chun monatóireacht a dhéanamh ar leibhéil screamhuisce. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil orthu sin ach dul chuig http://www.epa.ie/water/wm/groundwater/.

Tá stáisiúin hidriméadracha atá suite ar uiscebhealaí inseolta (canáil, aibhneacha agus lochanna) den chuid is mó á n-oibriú ag Uiscebhealaí Éireann, agus tá na sonraí ar fáil ar http://netview.ott.com/waterwaysireland-le/.

Tá stáisiúin hidriméadracha atá suite den chuid is mó i limistéir thaoide á n-oibriú ag Foras na Mara, agus tá sonraí ó na stáisiúin sin ar fáil ar http://www.marine.ie/home/services/operational/oceanography/TideGauge.htm.

Tá líon beag stáisiún hidriméadrach á n-oibriú ag Bord Soláthair an Leictreachais (BSL) atá suite den chuid is mó ar shuíomhanna a bhaineann le giniúint cumhachta hidrileictrí. Tá na sonraí sin ar fáil go díreach ó BSL.

Is é an Rivers Agency a oibríonn an gréasán hidriméadrach uisce dromchla trína ndéantar monatóireacht ar shreabhadh aibhneacha agus ar leibhéal lochanna i dTuaisceart Éireann.  Is féidir cartlann hidriméadrach an Rivers Agency a rochtain ón National River Flow Archive (NRFA), réigiún Thuaisceart Éireann.  Tá gréasán suíomhanna á oibriú ag an Northern Ireland Environment Agency (NIEA) trína ndéantar monatóireacht ar leibhéil screamhuisce.  Is féidir tuilleadh faisnéise ar screamhuisce i dTuaisceart Éireann a fháil ón National Groundwater Level Archive (NGLA) agus ó NIEA.

 

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: