Faigh Rochtain ar Fhaisnéis ar Theicneolaíocht Chúnta

Is láithreán gréasán é assistireland.ie a chuireann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh ar fáil chun faisnéis a thabhairt ar theicneolaíocht chúnta agus ar tháirgí ar a bhfuil fáil ag daoine atá faoi mhíchumas agus daoine scothaosta ó sholáthróirí Éireannacha. Tá san Eolaire Táirgí faoi láthair, faisnéis ar thart ar 7,000 táirge teicneolaíochta cúnta. Déanann faisnéis atá ar fáil ar an láithreán cur síos ar theicneolaíocht chúnta agus ar conas is féidir í a úsáid chun cabhrú le daoine atá faoi mhíchumas agus daoine níos sine maidir lena maireachtáil laethúil. Déanann gach mír cur síos ar aon reachtaíocht a d’fhéadfadh bheith ábhartha, roghanna cistithe, agus fiosraíonn siad feidhmiú na dteicneolaíochtaí cúnta i gcásanna éagsúla laethúla faoi na teidil a leanas: Cumarsáid, Oideachas, Fostaíocht, Iompar, sa Bhaile, Sláinte agus Fóillíocht. Sa mhullach air sin, is ann do réimse Bileoga Faisnéise ina ndéantar cur síos ar na saghsanna sonracha trealaimh le breis sonraí, mar shampla, cithfholcthaí agus oiriúintí, mar aon le rudaí nach mór machnamh a dhéanamh orthu nuair a bhíonn trealamh á roghnú.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: