Rochtain a Fháil ar Fhoilseacháin ar Sheirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig

Is oifig fheidhmeannach Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig (IYJS) de chuid na Roinne Gnóthaí Leanaí agus Óige ag a bhfuil freagracht as leasú i limistéar an cheartais óige a chur chun cinn. Cuireann an nasc seo rochtain ar fáil ar phríomhfhoilseacháin, lena n-áirítear an Straitéis Náisiúnta um Cheartas i leith an Aosa Óig, Tuarascálacha agus Nuachtlitreacha.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,