Rochtain a fháil ar Phríomhfhaisnéis ar Iascaireacht Tráchtála Mara in Éirinn

Déanann an nasc seo soláthar le haghadih logáil ar líne nótaí díolacháin ag chéadcheannaitheoirí gabháil éisc. Cláraítear na chéadcheannaitheoirí don chuspóir seo agus ceanglaítear orthu go reachtúil a bhfaisnéis faoi nótaí díola a logáil laistigh de 48 uair, trí leas a bhaint as an tairseach. Ina theannta sin, cuireann an láithreán seo faisnéis ar fáil ar an méid a leanas:

  • Cuanta agus a mbonneagar
  • Aimsir, an taoide agus baoithe
  • Sábháilteacht mhuirí
  • Forbairt gnó agus cúnamh deontais
  • Faisnéis do ghníomhairí agus d’úinéirí soithigh

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,