Rochtain a Fháil ar Chartlanna Náisiúnta

Tá sna Cartlanna Náisiúnta réimse fairsing taifead, agus baineann go leor díobh le ginealas agus le stair áitiúil na hÉireann. Tá ag na Cartlanna Náisiúnta rogha d’acmhainní inchuardaithe chun cabhrú leat tagairtí do na taifid a theastaíonn uait a aimsiú. Ní féidir na taifid iad féin a fheiceáil ar líne ach tá fáilte roimh mhuintir an phobail chun dul i gcomhairle leo sa Seomra Léithreoireachta. Tugann an áis ar líne an rogha duit chun cuardaigh shimplí nó chasta a dhéanamh thar naoi mbunachar déag cuardaigh cúnaimh, d’fhonn d’fhairsinge a chaolú trí bhunacha(i)r s(h)onraí s(h)onrach(a) a chuardach nó díreach chun ábhair na mbunachar aonair a bhrabhsáil. 

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,