Rochtain a fháil ar Bhunachar Taighde “Foinsí” (‘Sources’) Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Is éard is ‘Foinsí’ ann buachar sonraí ar líne le haghaidh taighde Éireannach, ina bhfuil breis agus 180,00 taifead catalóige le haghaidh lámhscríbhinní Éireannacha, agus d’ailt i dtréimhsiúcháin Éireannacha. Féadfaidh tú cuardach a dhéanamh sna limistéir a leanas:

  • Gach ceann de lámhscríbhinní na Leabharlainne Náisiúnta atá catalógaithe go dtí na 1980idí
  • Lámhscríbhinní Éireannacha atá á gcoimeád i leabharlanna agus i gcartlanna eile in Éirinn agus ar fud an domhain, atá liostáilte idir na 1940idí agus na 1970idí
  • Ailt, athbhreithnithe agus ábhar eile a bhí le sonrú in 150 tréimhseacháin Éireannach go dtí 1969

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: