Tairseach Rochtana go dtí Staitisticí Oifigiúla na hÉireann

In Éirinn, is iad staitisticí oifigiúla iad siúd a chuireann an Phríomh-Oifig Staidrimh i dtoll a chéile, mar aon leis na ranna agus na gníomhaireachtaí rialtais agus comhlachtaí eile stáit. Tá an chuid is mó díobh seo ar fáil ar an ngréasán trí mheascán de láithreáin ghréasáin agus d’fhormáidí. Soláthraíonn tairseach StatCentral cáipéisíocht chaighdeánach ar staitisticí agus naisc athfhillteacha oifigiúla don té nach bhfuil in ann iad a aimsiú.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,