Rochtain a Fháil ar Líonra Staitisticí na hEarnála Poiblí

Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh ina n-óstach ar bhunachair shonraí ar líne d’eagraíochtaí eile den Earnáil Phoiblí. Cuireann an tionscnamh seo “ionad ilfhreastail” ar fáil chun staitisticí a bhainistiú agus a scaipeadh. Faoi láthair, tá ag na heagraíochtaí a leanas den Earnáil Phoiblí bunachair shonraí a bhfuil an CSO ina n-óstach orthu atá go hiomlán feidhmiúil:

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,