Rochtain a Fháil ar Fhoilseacháin ó Oifig na bPaitinní

Is é príomh-mhisean Oifig na bPaitinní: “Córas éifeachtúil agus éifeachtach de chosaint maoine tionsclaíche a chur ar fáil a spreagfaidh dul chun cinn teicneolaíoch agus a chuirfidh fiontraíocht chun cinn tríd an reachtaíocht ábhartha a chur i bhfeidhm ag an Oifig”. Bainfear seo amach trí chosaint cearta maoine tionsclaíche i réimsí paitinní, trádmharc agus dearthaí, agus i scaipeadh na faisnéise ábhartha i gcomhar le gach ceann de na gníomhaíochtaí seo. Cruthaíonn Oifig na bPaitinní líon foilseachán, Iris na bPaitinní Oifigiúla (ar bhonn coicíse), Tuarascáil Bhliantúil mar aon le líon bileoga faisnéise ar phaitinní, trádmhairc, dearthaí & ceartchóip. Sa mhullach air sin, cuireann Oifig na bPaitinní Bunúis Scríofa na gcinntí ar fáil in éisteachtaí idirpháirtithe maidir le trádmhairc.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: