Rochtain a Fháil ar Thuarascálacha Oifig an Ombudsman

Is focal Sualanach é ombudsman a chiallaíonn “gníomhaire” nó “ionadaí” na ndaoine. Déanann an tOmbudsman gearáin ó mhuintir an phobail a fhiosrú a bhraitheann gur chaith eagraíochtaí áirithe go héagórach leo. Fiosraíonn Oifig an Ombudsman gearáin faoi ghníomhartha riaracháin Ranna Rialtais, Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, údarás áitiúil agus An Post. Féadtar rochtain a fháil ar Thuarascálacha Bliantúla agus ar Thuarascálacha Fiosraithe ar líne.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,