Rochtain a Fháil ar Staitisticí Loingseoireachta

Tá Oifig Forbartha Muirí na hÉireann (IMDO) tiomanta don bhunachar sonarí is cothroime le dáta a chur ar fáil d’iompar muirí. Foilsíonn an oifig feasachán bliantúil staitistiúil, an Irish Maritime Transport Economist. Seo tagairt chuimsitheach le haghaidh staitisticí iompair mhuirí, lena n-áirítear trádáil, trácht, agus margaí idirnáisiúnta loingseoireachta agus sonraí geilleagracha. Ar bhonn rialta, cuireann an IMDO Athbhreithnithe nuashonraithe Loingseoireachta ar fáil. Sonraíonn na hathbhreithnithe loingseoireachta seo naisc thráchta, thrádála agus ghnó le tíortha eile Eorpacha agus acmhainn a chur ar fáil do chuideachtaí ar mian leo anailís a dhéanamh ar naisc thrádála agus thráchta idir Éirinn agus tír ar leith. Féadtar Staitisticí Loingseoireachta a rochtain ar an láithreán gréasáin seo.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , , ,