Rochtain a Fháil ar Sheirbhísí Ateangaireachta Teanga Chomharthaíochta

Láithreán gréasáin é SLIS.ie a thacaíonn le soláthar seirbhísí Ateangaireachta Teanga Chomharthaíochta na hÉireann. I measc a gcustaiméirí tá daoine bodhra, an earnáil phoiblí, ospidéil, scoileanna, ollscoileanna, an pobal gnó agus muintir aonair an phobail. Is é an príomhchuspóir a chinntiú go mbíonn rochtain ag custaiméirí den tSeirbhís Ateangaireachta Teanga Chomharthaíochta ar ateangaireacht ardchaighdeáin, a chuirtear ar fáil de réir na gcaighdeán gairmiúil is airde.  

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,