Rochtain a Fháil ar Thaighde na Comhairle Spóirt

Aithníonn an Chomhairle Spóirt an tábhacht a bhaineann le taighde maidir leis an earnáil spóirt in Éirinn a thuiscint, chun faisnéis a chur ar fáil do bheartais sa spórt agus i limistéir níos fairsinge, ar nós na sláinte, an oideachais agus beartas sóisialta, agus mar ionstraim mhonatóireachta agus chun measúnú a dhéanamh ar thionchar infheistíocht an Stáit ar spórt.Tá fáil ar rochtain ar thaighe spóirt tríd an nasc gréasáin seo.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,