Rochtain a Fháil ar Shraith Seirbhísí Ríomhrialtais na Roinne Talmhaíochta agus Bia

Seo ionad ilfhreastail le haghaidh réimse seirbhísí Ríomhrialtais na Roinne Talmhaíochta agus Bia. Cuireann an láithreán seo rochtain ar fáil ar an méid a leanas:

  • réimse roghanna i dtaca le hiarratais faoin Scéim Íocaíochta Single (SPS), lena n-áirítear iarratais ar líne
  • an Córas Aitheantais Ainmhithe agus Gluaiseachtaí lena n-áirítear áis Chláraithe Breitheanna Laonna a ligeann do chustaiméirí breith lao a chlárú ar líne.
  • Córas Fiosrúcháin Phróifíl Bhólachta a ligeann do chustaiméirí féachaint ar shonraí ainmhithe ina mbólacht mar aon le gluaiseachtaí isteach agus amach ón mbólacht.
  • Áis Deimhnithe Comhlíonta a ligeann do chustaiméirí iarratas a dhéanamh ar líne ar dheimhniú comhlíonta Córas Monatóireachta Gluaiseacht Eallaigh (CMMS) a theastaíonn le haghaidh roinnt gluaiseachtaí ainmhithe.
  • Féadtar gluaiseachtaí réamhfhaofa Foraoiseachta a léarscáiliú agus a sheoladh ar aghaidh ar líne.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,