Rochtain a fháil ar Stór Sláinte na hÉireann

Is é lenus.ie stór institiúide, nó cartlann dhigiteach Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Tá sé in ainm is aschur taighde FSS a choimeád, a stóráil agus a chaomhnú agus é a chur ar fáil don phobal taighde trí phrótacail Rochtana Oscailte. Eagraítear an stór seo isteach i struchtúr ordlathach pobal, fophobal agus bailiúchán, atá in ainm is comhfhreagairt d’ordlathas eagraíochtúil. Léiríonn pobail an tsraith uachtarach, a d’fhéadfadh ranna, scoileanna, ionaid nó fiú institiúidí beaga a léiriú laistigh de mháthairchuideachta nó de chuibhreannas. Is roinn bhreise den phobal iad fophobail. Is grúpa cáipéisí bainteacha iad bailiúcháin. Go bunúsach, is córas simplí comhad atá ann a dhéanann soláthar dá mhéid sraitheanna a theastódh.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,