Rochtain a fháil ar an Scéim Intéirneachta Náisiúnta

Is Scéim Intéirneachta Náisiúnta nua iad JobBrigde a chuirfidh socrúcháin taithí oibre ar fáil d’intéirnigh ar feadh tréimhse 6 nó 9 mí. Is é cuspóir na Scéime Intéirneachta Náisiúnta cúnamh a thabhairt chun an riachtanas a bhaint nach mbíonn cuardaitheoirí poist in ann post a fháil gan taithí, cibé acu mar iontrálaithe nua isteach sa mhargadh saothair i ndiaidh oideachais nó oiliúna nó mar oibreoirí dífhostaithe ar mian leo scileanna nua a fhoghlaim. Sa bhreis air sin, tabharfaidh an scéim seo deis mhaith chun taithí fhiúntach a fháil chun an bhearna idir staidéar agus tús a saol oibre. Cuirfidh an scéim a mhéid le 5,000 socrúchán oibre ar fáil sna hearnálacha príobháideacha, poiblí agus deonacha. Scéim faoi theorainn ama a bheidh i gceist leis seo. Gheobhaidh intéirnigh liúntas €50 sa tseachtain sa mhullach ar a dteidlíocht reatha leasa shóisialaigh. Beidh seo iníoctha ar feadh thréimhse na hintéirneachta.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: