Rochtain a fháil ar Chlár na nGníomhairí Paitinne

Is ábhair chasta iad dlí agus cleachtas paitinne, mar aon le dréachtú na sonraíochta, a dhéanann cur síos ar aireagán, agus moltar go tréan go bhfaightear cabhair ó ghníomhaire paitinne murach gur cuireadh oiliúint speisialaithe ar an iarratasóir ina sainréimse. Cé nach féidir le hOifig na bPaitinní a rogha gníomhaire a mholadh d’iarratasóirí, cuireann siad rochtain ar líne ar fáil ar Chlár Gníomhairí Paitinne.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,