Rochtain a Fháil ar Shuirbhéanna Coireachta agus Íospairte ón gComhairle Náisiúnta um Choireacht

Bhí sainchúram fairsing ag an gComhairle Náisiúnta um Choireacht chun fóram a chur ar fáil d’fhorbairt, léirmhíniú agus rannpháirtíocht réimse fairsing tuairimí ar straitéisí agus beartas frithchoireachta agus chun eolas agus feasacht phoiblí a mhúscailt ar an gcoireacht. Féadtar féachaint ar shuirbhéanna Coireachta agus Íospairte ar líne.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , , ,