Rochtain a fháil ar www.getirelandactive.ie

Forbraíodh láithreán gréasáin www.getirelandactive.ie i dtosach chun na treoirlínte maidir le Gníomhaíocht Náisiúnta Fhisiciúil a chur chun cinn.  Rinneadh breis forbartha ar an láithrean chun ionad ilfhreastail a dhéanamh de le haghaidh faisnéise faoi ghníomhaíocht fhisiciúil. Is í aidhm an láithreáin ghréasáin athbhreithnithe chun daoine a spreagadh chun bheith níos gníomhaí i dtaobh cúrsaí fisiciúla de trí fheasacht a mhúscailt ar na deiseanna le haghaidh gníomhaíocht fhisiciúil ar leibhéil áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta. Ina theannta sin, cuimsítear dalladh faisnéise ar ghníomhaíocht fhisiciúil: na sochair lena mbaineann, conas tús a chur leis, leideanna chun bheith spreagtha i gcónaí etc.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: