Faigh rochtain ar www.keepingyourhome.ie

Cuireann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh agus an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (MABS) keepingyourhome.ie ar fáil. Tá sé de chuspóir ag keepingyourhome.ie faisnéis chuimsitheach a sholáthar ar na seirbhísí agus ar na teidlíochtaí atá ar fáil má bhíonn deacrachtaí agat do chíos a íoc nó d’aisíocaíochtaí morgáiste a dhéanamh. Tá keepingyourhome.ie bunaithe ar an ábhar ó www.citizensinformation.ie agus ó www.mabs.ie .

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: