Déan iarratas ar Cheadúnas Iascaigh Farraige

Teastaíonn ceadúnas ó aon bhád a bheartaítear a úsáid ar mhaithe le hiascach tráchtála farraige agus is cion é tabhairt faoi iascach gan an t-údarú seo. Féadtar iarratais ar Cheadúnas Iascaigh Farraige a dhéanamh go leictreonach.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,