Déan Iarratas ar Víosa Éireannach

Bunaíodh Seirbhís Eadóirseachta agus& Inimirce na hÉireann (INIS) in 2005 d’fhonn ionad ilfhreastail a chur ar fáil i dtaca le tearmann, inimirce, saoránacht agus víosaí. Tá an INIS freagrach as feidhmeanna riaracháin an Aire Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí a riar maidir le ceisteanna tearmainn, inimirce (lena n-áirítear Víosaí) agus saoránachta. Ina theannta sin, éascaíonn an INIS cur chuige rialtais iomláin i leith ceisteanna inimirce agus tearmainn a éascaíonn seirbhís níos éifeachtúla a chur ar fáil sna limistéir seo. Tá fáil ar an Áis Ar Líne um Iarratas ar Víosa ar fud an domhain agus ní mór do gach iarratasóir í a úsáid do Víosa Éireannach. Treoraíonn an teicneolaíocht nua thú tríd an bpróiseas iarratais ar víosa, céim ar chéim.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,