Déan iarratas ar Dheontais Chultúr Éireann

Is iad Cultúr Éireann an ghníomhaireacht stáit atá freagrach as cur chun cinn ealaíona na hÉireann ar fud an domhain faoi choimirce an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Cruthaíonn siad agus tacaíonn siad le deiseanna d’ealaíontóirí Éireannacha a n-obair a chur i láthair ag féilte, ionaid, taispeántais agus margaí ealaíon straitéiseacha idirnáisiúnta.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,