Déan Iarratas ar Chistiú Clár Tacaíochta Eisimircigh

Cuireann an Roinn Gnóthaí Eachtracha tacaíocht airgeadais ar fáil trína gClár Tacaíochta Eisimircigh d’eagraíochtaí a thugann faoi sheachadadh seirbhísí do bhaill phobal Éireannach thar lear. Gabhann tromlach an chistithe ón gClár Tacaíochta Eisimircigh chun tacú le heagraíochtaí a chuireann faisnéis leasa agus seirbhísí comhairleacha ar fáil do shaoránaigh Éireannacha a chónaíonn thar lear, go háirithe iad siúd is mó atá i mbaol agus atá imeallaithe, lena n-áirithe daoine scothaosta. Le blianta beaga anuas, tháinig fairsingiú ar an gClár chun tacú le tionscadail chaipitiúla, phobail agus oidhreachta a chothaíonn mórtas tréan féiniúlachta agus muintearais laistigh de phobail Éireannacha agus a threisíonn a naisc le hÉirinn. 

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,