Déan Iarratas ar Chistiú Fhondúireacht Eolaíochta Éireann

Rinneadh thart ar €137 milliún de chistiú Státchiste laistigh de Phlean Forbartha Náisiúnta 2007-2013 a shannadh do thionscadail forbartha táirgí turasóireachta. Mar chuid den phróiseas, shann Fáilte Éireann sraith nua de chláir chistithe deontais chaipitiúla chun infheistíocht sa turasóireacht a spreagadh, do ghnéithe an Phlean Forbartha Náisiúnta (NDP), a dhéanaimid a riar. Féadtar faisnéis, foirmeacha agus iarratais ar líne le haghaidh tionscadail forbartha tuarasóireachta a rochtain tríd an láithreán gréasáin seo.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,