Déan Iarratas ar Dheontais an Bhoird Taighde Sláinte

Is iad an Bord Taighde Sláinte an ghníomhaireacht phríomha in Éirinn a thacaíonn le taighde sláinte agus a dhéanann é a chistiú. Tacaíonn an HRB le taighde a chruthóidh eolas agus fianaise chun sochair shláinte dhaoine trí thaighde cliniciúil, taighde othardhírithe, taighde ar eolaíochtaí sláinte daonraí agus taighde ar sheirbhísí sláinte. Tacaíonn an HRB le taighdeoirí agus le gairmithe sláinte trí dhámhachtainí um fhorbairt gairme, dámhachtainí tionscadail agus cláir, agus tionscnaimh bhonneagair a thacaíonn le taighde sláinte. Cuireann an láithreán gréasáin seo faisnéis ar fáil ar dheiseanna cistithe ar a bhfuil fáil agus ligeann sé d’úsáideoirí iarratas a dhéanamh ar dheontais. Ligeann an áis seo d’úsáideoirí suibscríobh le haghaidh fotha RSS nó ríomhphoist pé uair a dhéantar deontas nua HRB a chur suas ar an láithreán gréasáin.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,