Déan iarratas ar an gcárta “Cruthúnas Aoise”.

In Éirinn, ní féidir aon duine faoi aois 18 mbliana alcól a cheannach go dlíthiúil. Déanann Rialacháin an Achta Deochanna Meisciúla, 1988 (Cárta Aoise), 2010 foráil do scéim dheonach Cárta Aoise. Féadfaidh daoine d’aois 18 agus níos sine Cártaí Aoise a fháil lena chruthú gur shlánaigh siad an aois dhlíthiúil chun alcól a cheannach. Is “cárta cruthúnas aoise” Cárta Aoise seachas “Cárta Aitheantais”. Tá an Cárta Aoise go hiomlán ar mhaithe leis an gcuspóir thuas agus níor cheart é a fháil d’aon chuspóir eile. Ligeann an láithreán gréasáin seo d’iarratasóirí incháilithe iarratas ar líne a sheoladh ar aghaidh, an táille ábhartha a íoc, agus a n-iarratas a rianú.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,