Déan Iarratas ar Chistiú Fhondúireacht Eolaíochta Éireann

Is iad Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI) an fhondúireacht náisiúnta le haghaidh taighde in Éirinn. Déanann SFI infheistíocht i dtaighdeoirí acadúla agus i bhfoirne taighde is mó is dócha a chruthóidh eolas nua, as a n-eascróidh teicneolaíochtaí ceannródaíocha agus fiontair iomaíocha i réimsí na heolaíochta agus na hinnealtóireachta a bheidh mar bhonn agus taca le trí limistéar: Biteicneolaíocht; Teicneolaíocht & Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) agus Fuinneamh Inmharthana & Teicneolaíochtaí Tíosacha ar Fhuinneamh (Fuinneamh). Féadfaidh úsáideoirí cláraithe iarratas a dhéanamh ar chláir áirithe chistithe trí leas a bhaint as Feidhmchlár Dámhachtana Ar Líne SFI.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,