Iarratas a dhéanamh ar Leas Sóisialach

Ligeann an nasc do chustaiméirí iarratais ar líne a chomhdú don mhéid a leanas:

  • Pinsean Stáit (Ranníocach) (má tugadh cuireadh duit iarratas a dhéanamh ar líne)
  • Pinsean Ranníocach Baintrí/Baintreach Fir (más cónaitheoir thú i bPoblacht na hÉireann)
  • Sochair Linbh (má tugadh cuireadh duit iarratas a dhéanamh ar líne)
  • Íocaíocht Chuardaitheora Poist (má tugadh cuireadh duit iarratas a dhéanamh ar líne)

Tabhair faoi dheireadh i gcás Cuardaitheoirí Poist: Níl fáil ar an tseirbhís seo go fóill do gach custaiméir Cuardaitheora Poist. Ní féidir leat an tseirbhís seo a úsáid ach amháin má scríobh an Roinn Coimirce Sóisialaí chugat agus cuireadh a thabhairt chun iarratas a dhéanamh ar líne, nó má mhol d’Oifig Leasa Shóisialaigh Áitiúil duit iarratas a dhéanamh ar líne, nó má mhol d’Oifig Leasa Shóisialaigh Áitiúil chun iarratas a dhéanamh ar líne.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,