Déan Iarratas ar Chistiú Caipitiúil Spóirt

Tá sé mar aidhm ag an gClár Caipitil Spóirt cur chuige comhtháite agus pleanáilte a chothú maidir le háiseanna spóirt agus áineasa fhisiciúil a fhorbairt ar fud na tíre.

Is iad na sainchuspóirí atá leis go háirithe ná:

  • Cúnamh a thabhairt d’eagraíochtaí deonacha agus pobail, d’eagraíochtaí rialachais náisiúnta (ERN) spóirt, údaráis áitiúla agus CGOanna agus scoileanna agus áiseanna ar ardchaighdeán, slán, dea-dheartha agus inbhuanaithe a fhorbairt i suímh oiriúnacha agus le trealamh oiriúnach a sholáthar chun cabhrú le huas-rannpháirtíocht i spórt agus in áineas fisiciúil.
  • Tosaíocht a thabhairt do riachtanais na gceantar atá faoi mhíbhuntáiste maidir le háiseanna spóirt a sholáthar.
  • Spreagadh a thabhairt d’ilúsáid áiseanna spóirt áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta ag clubanna, eagraíochtaí pobail agus eagraíochtaí rialachais náisiúnta spóirt.

Ó 2013 caithfidh eagraíochtaí an tairseach seo a úsáid d’fhonn a leas sa CCS a chlárú, cur isteach ar chistiú (nuair a bhíonn an Clár oscailte d’iarratais) agus bainistiú agus tarraingt anuas a dhéanamh ar aon deontais nua a thugtar i ndiaidh 2013.

Tá bunachar eolais ag an tairseach freisin bunaithe ar eolas ag gach gné den CCS. Is féidir le húsáideoirí cláraithe ceisteanna a chur freisin agus freagraí a fháil maidir leis an CCS.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,