Iarratas a dhéanamh ar Dheimhniú Imréiteach Cánach

Deimhniú i scríbhinn is ea Deimhniú Imréiteach Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim a dheimhníonn go bhfuil gnóthaí cánach duine in ord tráth eisiúna an Deimhnithe. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar líne ar dheimhniú imréiteach cánach agus leas á bhaint as an nasc seo. Ní bhaineann an tseirbhís seo le ÍMAT, iarratasóirí neamhchónaithe nach bhfuil cláraithe le haghaidh Cáin Éireannach, nó iarratasóirí um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (SIPO).

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,