Iarratas a dhéanamh ar Dhearbhú Deimhniú Imréiteach Cánach

Deimhniú i scríbhinn is ea Deimhniú Imréiteach Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim a dheimhníonn go bhfuil gnóthaí cánach duine in ord tráth eisiúna an Deimhnithe. Féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar líne chun deimhniú imréiteach cánach tríú páirtí a dhearbhú, a fhad agus go bhfuil cead agat ó shealbhóir an Deimhnithe Ghinearálta Imréiteach Cánach chun a staid imréiteach cánach a dhearbhú ar líne.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,