Rochtain a fháil ar Bhunachar Sonraí Seandálaíochta an NRA

D’eascair tochailt na gcéadta suíomh ó na tréimhsí Méisiliteacha go dtí na tréimhsí nua-aoise luaithe as clár náisiúnta tógála bóthar na hÉireann. Thángthas ar go leor suíomhanna nach raibh taifead orthu roimhe seo, tugadh patrúin lonnaíochta le fios agus tugadh chun solais tréimhsí nach raibh mórán cur amach againn orthu roimhe seo. D’fhorbair an tÚdarás um Bóithre Náisiúnta bunachar sonraí seandálaíochta chun cabhrú leis an bhfaisnéis nua seandálaíochta seo a mheas. Chun teacht ar a thuilleadh faisnéise faoi bhunachar sonraí Seandálaíochta an NRA, cliceáil anseo

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,