BeGreen

Cnuasaíonn BeGreen gach ceann de na treoracha agus de na cláir a chuir an GCC, údaráis áitiúil agus comhpháirtithe eile i bhfeidhm chun cosc a chur ar dhramhaíl a chur chun cinn. Cuireann treoracha BeGreen faisnéis atá éasca le húsáid ar fáil is féidir le gach earnáil a chur i bhfeidhm chun a dtáirge dramhaíola a laghdú, an méid uisce a úsáideann siad a laghdú agus an méid fuinnimh a úsáideann siad a laghdú. Trí na treoracha a chur i bhfeidhm, féadfaidh gnólachtaí, tithe agus gníomhaíochtaí tráchtála airgead a shábháil agus bheith ag gníomhú ar bhealach freagrach i dtaobh an chomhshaoil de i gcomhthráth. Cuireann cláir BeGreen bealaí ar fáil do thithe, gnólachtaí agus d’earnálacha eile den tsochaí inar féidir leo páirt a ghlacadh i dtír níos inmharthana a dhéanamh d’Éirinn agus airgead a shábháil dóibh féin i gcomhthráth. Trí pháirt a ghlacadh sna cláir, féadaimid dul i ngleic lenár n-úsáid uisce, leictreachais, cur amú acmhainní agus cruthú breis dramhaíola a laghdú.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: