Déan Iarratas ar Dheontais Feabhsaithe Éifeachtúlacht Fuinnimh

Is mian le Rialtas na hÉireann, tríd an SEAI, daoine a spreagadh chun feabhas a chur ar fheidhmíocht fuinnimh a dtithe trí chostas suiteála bearta éagsúla nuashonraithe a dhreasú. Cuireann an scéim Tithe le Fuinneamh Níos Fearr cúnamh ar fáil d’úinéirí tí chun úsáid fuinnimh, costais agus astuithe gáis cheaptha teasa a laghdú agus chun feabhas a chur ar leibhéil chompoird laistigh dá dtithe. Is iad cuspóirí na scéime:

  • Tacú le húinéirí tí agus roghanna cliste a dhéanamh chun feidhmíocht fuinnimh a dtí a fheabhsú
  • Úsáid fuinnimh, costais agus astuithe gáis cheaptha teasa a laghdú
  • Cumas agus inniúlacht mhargaidh a thógáil trí thiomáint a chur faoi chaighdeáin agus cáilíocht chonraitheoirí
  • Nuálaíocht mhargaidh a spreagadh

Tá an dreasacht i bhfoirm Deontas Airgid. Tá deontais airgid seasta, gan aird ar mhéid tí, áfach sa chás go bhfuil caiteachas iarbhír níos lú ná luach an deontais, ní íocfar ach an méid níos lú. Déantar íocaíocht trí Ríomhaistriú Cistí chuig banc an iarratasóra.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,