Ceannaigh Ceadúnas Madra

Faoin Acht um Rialú Madraí, 1986, ceanglaítear ar gach úinéir madra ceadúnas madra a bheith acu. Ní gá duit ach cuairt a thabhairt ar Oifig an Phoist i do cheantar agus do cheadúnas madra a cheannach thar an gcuntar. Is féidir leat ceadúnas madra a cheannach ar líne go díreach ó na údaráis áitiúla a leanas chomh maith.

Tagged with: , , ,