Déan Do Lorg Carbóin a Ríomh

Ligeann an áis seo den Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil duit do lorg carbóin a ríomh. Féadfaidh tú a mheas cé mhéid Déocsaíd Charbóin (CO2) a astaíonn tú gach bliain. Ina theannta sin, déanfaidh an t-áireamhán na limistéir de do stíl mhaireachtála a mbíonn an tionchar is mó acu ar athrú aeráide, chomh maith, mar aon le comhairle a chur ort maidir leis na bearta is féidir leat a ghlacadh chun do lorg carbóin a laghdú.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: