Seiceáil Aois Feithicil Bheag Seirbhíse Poiblí

Má tá ceadúnas d’Fheithicil Bheag Seirbhíse Poiblí (SPSV) agat a aistríodh i d’ainmse i ndiaidh an 7 Meitheamh 2010, bhí sé mar cheann de na coinníollacha den aistriú sin nach mór don fheithicil lenar bhain an ceadúnas bheith níos lú ná 3 bliana d’aois. Ina leithéid de chás, más mian leat an fheithicil a athrú ar an gceadúnas sin ina dhiaidh sin, ní mór nach mbeidh an fheithicil ionaid níos sine ná an fheithicil a chuirtear ina hionad. Féadfaidh baill den tionscal SPSV a sheiceáil an gcomhlíonfaidh a bhfeithicil na riachtanais aoise ar athnuachan an cheadúnais.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,