Seiceáil an Clár Tacsaithe Ar Líne

Tá an Stiúrthóireacht um Rialáil Tacsaithe freagrach as feidhmiú an Údaráis Náisiúnta Iompair faoin Acht um Rialáil Tacsaithe, 2003. Ligeann an láithreán gréasáin seo d’úsáideoirí Tacsaí, Hacnaí agus Limisín a sheiceáil an bhfuil tiománaí Tacsaí nó feithicil ceadúnaithe i gceart.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,