Seiceáil an bhfuil tú ar an gClár Scagthástála Ceirbheacsaí

Tá Clár Scaghthástála Ceirbheacsaí (CSR) forbartha ag CervicalCheck an NCSS. Seo liosta de mhná incháilithe atá idir 25 agus 60 bliain d’aois, a cuireadh le chéile ó fhaisnéis ón Roinn Coimirce Sóisialaí, ó fhéinchlárú ag mná agus ó fhógraí ó thástálacha smearaidh agus ó fhreastail ag mná incháilithe ar chlinicí colpascópachta. Bunachar sonraí slán leictreonach ata i gclár (liosta) CervicalCheck ina gcuimsítear d’ainm, seoladh, dáta breithe agus d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP). Ina theannta sin, cuireann an liosta i dtaifead torthaí do thástála smearaidh agus aon imeachtaí bainteacha a d’fhéadfadh bheith agat. Cinntítear duit go bhfuil do chuid faisnéise slán sábháilte. D’fhonn rúndacht a choimeád, tabharfaidh clár CervicalChekc duit uimhir uathúil aitheantas. Leis an gclár (liosta) a choimeád cothrom le dáta, cuir sinn ar an eolas más ann d’aon athrú ar do shonraí pearsanta, ar nós d’ainm nó do sheolta. Ceadaíonn an tAcht Sláinte (Soláthar Faisnéise), 1997 don NCSS d’ainm, seoladh agus dáta breithe a fháil ionas gur féidir linn cuireadh a thabhairt duit chun do thástálacha rialta smearaidh CervicalCheck saor in aisce a fháil. Cuimsíonn an tSeirbhís Náisiúnta Scagthástála Ailse (NCSS) BreastCheck – an Clár Náisiúnta Scagthástála Brollaigh agus CervicalChekc – an Clár Náisiúnta Scagthástála Ceirbheacsaí.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: