Rochtain a fháil ar láithreán gréasáin CIO Chomhairle Chomhairleach na Seirbhíse Poiblí

Is fóram ionadaíoch Comhairle Chomhairleach Phríomhoifigeach Faisnéise (CIO) na Seirbhíse Poiblí le haghaidh bainisteoirí sinsearacha atá freagrach as TFC agus/nó as Ríomhrialtas ó gach áit ar fud na seirbhíse sibhialta agus poiblí. Déanann an Chomhairle príomhshaincheisteanna TFC agus Ríomhrialtais a phlé, agus cuireann siad ionchur saineolaíoch ar fáil ar chinntí agus ar ghníomhartha atá dírithe ar thionchar dearfach iad seo ar nuachóiriú seirbhíse poiblí agus ar sheirbhís do chustaiméirí a uasmhéadú.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: