Éileamh ar Íocaíocht Foireann Teagaisc Athsholáthair (Scoileanna)

Cuireann an Córas Éilimh Ar Líne (OLCS) ar chumas Bord Bainistíochta thart ar 480 meánscoil agus 3,200 bunscoil ar fud na tíre chun neamhláithreacht foirne teagaisc agus neamhtheagaisc a chur i dtaifead (e.g. cúntóirí riachtanais speisialta) agus chun éilimh a sheoladh ar aghaidh d’íocaíocht foireann athsholáthair a eascraíonn ón neamhláithreacht sin.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: