Deán Gearán leis an gCoimisinéir Teanga.

Fiosraíonn an Coimisinéir Teanga gearáin ó mhuintir an phobail ag a bhfuil deacrachtaí maidir le seirbhísí eagraíochtaí stáit i nGaeilge a mheasúnú. Leagtar amach in Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 agus i reachtaíocht eile na seirbhísí nach mór d’eagraíochtaí stáit a chur ar fáil as Gaeilge. Más mian leat gearán a dhéanamh nó le comhairle a lorg, féadfaidh tú an fhoirm ghearán ar líne a chomhlánú agus í a sheoladh ar aghaidh go dtí Oifig an Choimisinéara Teanga.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,