Gearán a dhéanamh chuig an Ombudsman

Déanann Oifig an Ombudsman gearáin faoi ghníomhartha riaracháin Ranna Rialtais, Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, údarás áitiúil agus An Post a fhiosrú. Féadfaidh muintir an phobail gearán pearsanta a sheoladh ar aghaidh nó gearán a sheoladh thar ceann duine eile tríd an bhFoirm Ghearáin Phoiblí ar líne a chomhlánú.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,