Déan Gearán leis an gCoimisinéir um Chosaint Sonraí

Tá an Coimisinéir um Chosaint Sonraí freagrach as cearta daoine a chaomhnú, amhail a leagtar amach sna hAchtanna, agus na dualgais a fhorfheidhmiú ar rialtóirí sonraí. Tá an Coimisinéir ceaptha ag an Rialtas agus bíonn sé/sí neamhspleách i bhfeidhmiú a f(h)eidhmeanna. Féadfaidh daoine a bhraitheann go bhfuil a gcearta á sárú gearán a dhéanamh leis an gCoimisinéir, a fhiosróidh an cheist, agus a rachaidh i mbun pé bearta is gá chun í a réiteach. Cuireann an fhoirm leictreonach ar do chumas gearán ar líne a dhéanamh don Choimisinéir um Chosaint Sonraí.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: , ,