Déan Gearán le hÚdarás Sábháilteachta Bia na hÉireann

Is í príomhfheidhm Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann (FSAI) dul i mbun gach birt reasúnta lena chinntiú go mbaineann bia a tháirgtear, a leithdháiltear nó a mhargaítear sa Stát na caighdeáin is airde de shábháilteacht bhia agus de shláinteachas amach ar a bhfuil fáil réasúnta. Tá sé de chuspóir ag an FSAI a chinntiú go gcomhlíonann bia ceanglais dhlíthiúla, nó sa chás cuí, leis na cóid aitheanta dea-chleachtais. Cuireann an fhoirm leictreonach seo ar do chumas gearán ar líne a dhéanamh faoi bhia neamhoiriúnach nó faoi dhrochshláinteachas i mbialann, siopa nó in asraon bia eile.

Téigh chuig an tseirbhís seo anois

Tagged with: ,